Produse de pompare pentru transportul sub presiune al apelor uzate, canalizării, apelor pluviale și altele.